လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

သတိရျခင္းဆိုတာ

သတိရျခင္းဆိုတာ
လြတ္လပ္တယ္၊
တိက်ေသခ်ာတယ္၊
သို၀ွက္ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းတယ္၊
က်ယ္၀န္းတယ္၊ နက္ရိႈင္းတယ္၊
အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းတယ္၊
လံုျခံဳတယ္၊
အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုတယ္၊
ဒါေပမယ့္….
အထီးက်န္ဆန္တယ္၊
၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္၊
မေရရာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတတ္တယ္၊

အဆိုးဆံုးကေတာ့၊……
တစ္ဖက္သတ္ဆန္တယ္၊၊

အယ္ျဖဴ(၁၉၇၁-၂၀၀၄)
ေတးေရးအယ္ျဖဴကဗ်ာေလးပါ --ႏွစ္သက္လို႔
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား