လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

က်မ ရဲ႔ Freud

မသိစိတ္ ဟူသည္
အစစ္အမွန္လူသား သဘာ၀လူသားကို ကိုယ္စားျပဳျပီး၊
အသိစိတ္က အတုအေယာင္လူသား
ပကာသနလူသားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။
Sigmund Freud
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား