လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

ေမတၱာငတ္မြတ္လို႔ေသဆံုးရသူေတြ

ဒီေန႔ကမၻာမွာ
အၾကီးက်ယ္အဆိုး၀ါးဆံုးေရာဂါဟာ
TB လဲမဟုတ္ဘူး
အနာၾကီးေရာဂါလဲမဟုတ္ဘူး
AIDS လဲမဟုတ္ဘူး
ႏွစ္သက္လိုလားသူမရွိတာ
ေမတၱာထားျခင္းမခံရတာ
ၾကည့္ရူေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကင္းမဲ့တာ
ေပယ်ာလကန္အျပဳခံရတာေတြပဲ
ကိုယ္ကာယေရာဂါေတြကို
သာမန္ေဆး၀ါးမ်ားေပးလို႔ရေပမယ့္
အထီးက်န္ျခင္း၊စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း
ေ၀ဒနာေတြကိုေတာ့ေမတၱာတရားနဲ႕သာကုစားနိုင္ပါတယ္
ဒီေန႔ကမၻာမွာ
ေပါင္မုန္႕တဖဲ့အတြက္
အသက္ငင္ေနၾကသူေတြ
အေျမာက္အမ်ားရွိၾကတာမွန္သလို
ေမတႁအၾကင္နာေလး
နည္းနညး္မွ မခံစားရလို႔
ေသဆံုးၾကမယ့္လူေတြကလဲ
ဒုနဲ႕ေဒးပါ။ ။

မာသာထရီဇာ
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား