လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

စတင္ျခင္း

စိတ္သစ္ ကိုယ္သစ္နဲ႔ ဘ၀ကိုျပန္စတင္လိုက္ပါျပီ
ခဏခဏလဲခဲ့လို႔ ခဏခဏပဲ ျပန္ထခဲ့ရတယ္
လူဘ၀မွာဒါေတြက မဆန္းေတာ့ဘူးလို႔ပဲက်မ ေတြးပါတယ္
က်မ ကအင္မတန္ လူဆန္ခ်င္တဲ့လူသားမဟုတ္လား
ဒီေတာ့ အားလံုးကို ရင္ဆိုင္ပစ္လိုက္မယ္
လာခဲ့စမ္း------!!!!!!!!!!
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား