လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

မွာတမ္း

ငါေသရင္
ေရမခ်ိဳးပါ
ပူပင္ခဲ့ရတဲ့လူ႕
ဘ၀အခိုး အေငြ႕ေတြ
ျငိမ္းေအးသြားမွာစိုး----
ငါေသရင္
ေရအိုးမခြဲပါနဲ႕
အိုးထိန္းသည္ရဲ႕
လက္ခတ္သံေတြ
ဆိတ္သုဥ္းသြားမွာစိုး---
ငါေသရင္
ပန္းအိုးမထိုးပါနဲ႕
ပန္းေပါင္းတရာ
ညႈိးပ်က္မွာစိုး----
ငါေသရင္ေျခမၾကိဳးမခ်ည္ပါနဲ႕
ငါ့၀ိညဥ္ေတြနာက်င္အက်င္းက်မွာစိုး---
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား