လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

ႏွစ္သက္မိေသာ စာပိုဒ္ေလး

သည္ဘ၀ကို ငါတစ္ၾကိမ္သာျဖတ္သန္းရေပမည္
ဒါေၾကာင့္--ငါနွင့္ဘ၀သူ လူသတၱာ၀ါေတြအတြက္
ငါလုပ္ေပးနိုင္ေသာေကာင္းမႈမွန္သမွ်
ငါေပးနုိင္ေသာ ၾကင္နာယုယမႈမွန္သမွ်
ယခုငါလုပ္ပါရေစ---အခ်ိန္မေရြ႕မိပါေစနွင့္
မ်က္ကြယ္မျပဳမိပါေစနွင့္
သည္လမ္းကိုေနာက္တဖန္ငါျပန္မေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္------။ ။
ေအးတီးယန္း ဒီ ဂရဲေလး
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား