လာေရာက္ဖတ္႐ႈ႕သူအားလံုး အဆင္ေျပပါေစ

counselling ေရာင္းသူ

နံနက္မိုးလင္းတာနဲ႔
ထိုင္ခံုမွာ ဖင္ခ်
အျပံဳးလွလွေလးကို မ်က္ႏွာမွာတပ္
ရင္ခ်င္းအပ္ျပီးေဆြးေႏြးေတာ့မည့္ပံုနဲ႔
ိကုိယ့္အပူကိုေဘးဖယ္
သူမ်ားေသာကေတြကိုေစ်း၀ယ္ သလို၀ယ္ျပီး
(ျခဳန္းပြဲခ် ငိုသူလဲရွိ
အျပံဳးလွနဲ႔မထီသူလဲရွိ)
(လံုး၀) အပီအျပင္ႏွစ္သိမ့္ေတာ့မယ့္ပံုနဲ႔
ဟုတ္တာေတြလဲေျပာ
မဟုတ္တာေတြလဲေႏွာ
AIDS ကေၾကာက္ဖို႔မေကာင္းပါဘူးဆိုလို႔ဆို
အေရာေရာအပြမ္းပြမ္းထိုးသိပ္
ART နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ္က ပါေသး
ကူေတာ့ကယ္ေတာ့မည့္ပံုနဲ႔
အင္း----
ငါးနာရီလဲထိုးေရာ
ကုလားမၾကီးလဲနိူးေရာ-----
0 Responses

အလည္ေရာက္ၾကသူမ်ား